Ordinačné hodiny

Poskytovateľ: PEDIATMED, s.r.o.

Ambulancia v odbore: pediatria a dorastové lekárstvo
Miesto prevádzkovania: Rudohorská 27, Banská Bystrica
Lekár: MUDr. Peter Mesár

Vážení rodičia / pacienti.
* Ak mate podozrenie na ochorenie Corona vírusom,
v ŽIADNOM PRÍPADE NECHOĎTE K NÁM!!!
Kontaktujte infekčné odd. alebo RÚVZ.
* Ak potrebujete OČR pre dieťa do 10 rokov pre zavretú ZŠ, či MŠ, postupujte podľa www.socpoist.sk, nevolajte nám.

Ďakujeme

Pondelok

7:30 – 8:30

zdraví objednaní pacienti (odbery krvi, očkovania, prev. prehliadky)

8:30 – 12:00

kuratíva – chorí pacienti

12:00 – 12:30

obedná prestávka

12:30 – 15:30

preventíva – zdraví objednaní pacienti, návštevy

Utorok

7:30 – 8:30

zdraví objednaní pacienti (odbery krvi, očkovania, prev. prehliadky)

8:30 – 11:30

kuratíva – chorí pacienti

11:30 – 12:00

preventíva – zdraví objednaní pacienti

12:00 – 12:30

obedná prestávka

12:30 – 17:00

preventíva – zdraví objednaní pacienti, návštevy

Streda

7:00 – 13:00

klinické dopoludnie DHA DFNsP B. Bystrica

13:30 – 13:40

preventíva – zdraví objednaní pacienti, preventívne prehliadky

13:40 – 15:00

kuratíva – chorí pacienti

15:00 – 16:00

návštevy

Štvrtok

7:30 – 8:30

zdraví objednaní pacienti (odbery krvi, očkovania, prev. prehliadky)

8:30 – 11:30

kuratíva – chorí pacienti

11:30 – 12:00

preventíva – zdraví objednaní pacienti

12:00 – 12:30

obedná prestávka

12:30 – 17:00

preventíva – zdraví objednaní pacienti, návštevy

Piatok

7:30 – 8:30

zdraví objednaní pacienti (odbery krvi, očkovania, prev. prehliadky)

8:30 – 11:30

kuratíva – chorí pacienti

11:30 – 12:00

preventíva – zdraví objednaní pacienti

12:00 – 12:30

obedná prestávka

12:30 – 15:30

preventíva – zdraví objednaní pacienti, návštevy